bujun_geore_001, 012, 016, 054, 058
古城子露天堀

bujun_geore_013, 020, 037
古城子坑(撰炭場)

bujun_geore_002, 040
永安橋

bujun_geore_003
撫順炭坑坑長社宅

bujun_geore_018, 043, 080
南台町社宅

bujun_geore_004
三條通り

bujun_geore_005, 036, 050
モンド瓦斯及発電所

bujun_geore_006, 011, 059, 061
東郷坑

bujun_geore_007,025
炭坑事務所(旧)

bujun_geore_035, 041, 044
炭坑事務所(新)

bujun_geore_008
見附公園

bujun_geore_008d,016c
その他

bujun_geore_009
油母頁岩乾留実大試験炉

bujun_geore_010, 039, 088
歓楽園

bujun_geore_014
新屯公園

bujun_geore_015, 089
表忠碑

bujun_geore_017, 074
四條通り

bujun_geore_019, 024, 027, 062, 066
露天堀

bujun_geore_032, 053, 055, 060, 071, 072
露天堀(遠景)

露天堀(作業機械)
計12枚

bujun_geore_038, 046, 056
露天堀(巻揚場)

bujun_geore_021, 073
新市街

bujun_geore_022
老虎台

bujun_geore_026
第三発電所

bujun_geore_028, 049
第二発電所

bujun_geore_029
撫順城(城門)

bujun_geore_030, 085
満鉄病院

bujun_geore_047
オイルセール工場

bujun_geore_033, 063
大山坑

bujun_geore_064
東郷採炭所巻櫓

bujun_geore_065
大山採炭所撰炭場

bujun_geore_075
千金大街

bujun_geore_076
撫順高等女学校

bujun_geore_077, 078
撫順中学校

bujun_geore_078
尋常高等小学校

bujun_geore_079
永安小学校

bujun_geore_081
市庁舎

bujun_geore_082, 086
炭礦倶楽部

bujun_geore_083
千金寨支那街

bujun_geore_084
撫順公会堂

bujun_geore_087
撫順神社

bujun_geore_090, 091
渾河

              
              

学習院大学国際センター(元国際研究教育機構)「古写真からアジアを見る」